HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ RODZAJ
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 12:30 – 13:15 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia indywidualne Marcin Florczak
13:15 – 14:00 NAUKA GRY NA PIANINIE
14:00 – 14:45 NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
14:45 – 15:30 ZAJĘCIA WOKALNE
15:30 – 16:00 NAUKA GRY NA PIANINIE
13:30 – 15:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY 7 – 12
Urszula Surowiec
15:00 – 16:30 grupa przygotowawcza
15:30 – 16:30 PLASTYKA GR. I 6 – 7 Aleksandra Zimny
16:30 – 18:30 WARSZTATY GARNCARSKIE 7 – 12
18:30 – 20:30 ZAJĘCIA RZEŹBIARSKIE 18+
16:00 – 21:00 SIŁOWNIA 16+ Michał Puc
WTOREK 13:00 – 13:45 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Marcin Florczak
13:45 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30 NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
15:30 – 16:00 NAUKA GRY NA PIANINIE
16:00 – 16:30 NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
16:30 – 17:15 ZAJĘCIA WOKALNE
17:15 – 17:45
17:45 – 18:30 NAUKA GRY NA PIANINIE
18:45 – 19:30
19:30 – 20:15
16:00 – 17:00 PODSTAWY TAŃCA 4 – 6 Maria Tracz
17:00 – 18:00 TANIEC NOWOCZESNY 4 – 6
13:00 – 14:00 SZACHY gr. początkująca 7 – 17 Roman Wąsik
 14:00 – 15:00 gr. średniozaawansowana
15:00 – 16:00 gr. początkująca 4 – 6
16:00 – 17:00 gr. średniozaawansowana 7 – 17
17:00 – 18:00 gr. średniozaawansowana 4 – 6
18:00 – 19:00 gr. zaawansowana 7 – 17
18:00 – 19:00 AEROBIK 18+ Katarzyna Kocan
16:00 – 20:00 SIŁOWNIA 16+ Michał Puc
ŚRODA 12:00 – 13:00 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Marcin Florczak
13:00 – 13:30 NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
13:30 – 14:15 ZAJĘCIA WOKALNE
14:15 – 15:00 NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
15:00 – 15:45
15:45 – 16:30 NAUKA GRY NA PIANINIE
16:30 – 17:15 ZAJĘCIA WOKALNE
17:15 – 18:00 NAUKA GRY NA PIANINIE
18:00 – 18:45
19:00 – 19:45
19:45 – 20:30 ZAJĘCIA WOKALNE
13:00 – 15:00 PLASTYKA 8 – 10 Aleksandra Zimny
15:00 – 16:00 4 – 5 Aleksandra Zimny
Anna Andruszewska
16:00 – 17:00 PLASTYKA GR. II 6 – 7
17:15 – 19:15 PLASTYKA 11+ Aleksandra Zimny
13:30 – 15:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY 7 – 12 Urszula Surowiec
15:00 – 16:00 AKROBATYKA GR. I gr. początkująca 4 – 6
16:00 – 17:30 TANIEC WSPÓŁCZESNY gr. przygotowawcza 7 – 12
17:30 – 18:30 AKROBATYKA GR. II gr. początkująca 4 – 6
18:45 – 20:15 AKROBATYKA gr. zaawansowana 7 – 12
17:00 – 18:00 JĘZYK ANGIELSKI GR. I gr. początkująca 4 – 6 Faustyna Jamróg
18:00 – 19:00 JĘZYK ANGIELSKI GR. I 7 – 12
19:00 – 20:00 JĘZYK ANGIELSKI GR. II 7 – 12
16:00 – 21:00 SIŁOWNIA 16+ Michał Puc
CZWARTEK 13:15 – 14:00 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia indywidualne Marcin Florczak
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30 NAUKA GRY NA PIANINIE
15:30 – 16:15 ZAJĘCIA WOKALNE
16:15 – 16:45
16:45 – 17:15 NAUKA GRY NA PIANINIE
17:15 – 18:00 ZAJĘCIA WOKALNE
18:00 – 18:30
18:45 – 19:30 NAUKA GRY NA PIANINIE
19:30 – 20:15
14:15 – 14:45 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia indywidualne Konrad Baran
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45 zajęcia grupowe
15:45 – 16:15 zajęcia indywidualne
16:15 – 16:45 zajęcia grupowe
16:45 – 17:15 zajęcia indywidualne
17:15 – 17:45
 17:45 – 18:15
18:15 – 18:45
16:00 – 17:00 PODSTAWY TAŃCA 4 – 6 Maria Tracz
17:00 – 18:00 TANIEC NOWOCZESNY 4 – 6
18:00 – 19:00 AEROBIK 18+ Katarzyna Kocan
19:00 – 20:30 AKROBATYKA gr. przygotowawcza 7 – 12 Kinga Chruściel
16:00 – 20:00 SIŁOWNIA 16+ Michał Puc
PIĄTEK 12:30 – 13:00 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE zajęcia indywidualne 4+ Bożena Kania-Pięta
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:15 – 18:15 STUDIO AKTORSKIE GR. I 7 – 12
18:15 – 20:15 STUDIO AKTORSKIE GR. II 13+
17:15 – 18:15 JĘZYK ANGIELSKI GR. II gr. początkująca 4 – 6 Faustyna Jamróg
18:15 – 19:15 JĘZYK ANGIELSKI GR. III 7 – 12
18:45 – 19:45 AEROBIK 18+ Katarzyna Kocan
16:00 – 21:00 SIŁOWNIA 16+ Michał Puc

 

Archiwa