FILIA BIAŁA

O NAS

 

Rzeszowski Dom Kultury filia Biała swoją działalność rozpoczął w dniu 28 września 2010 roku. Otwarcie obiektu poprzedził gruntowny remont, podczas którego budynek zyskał nową elewację i stolarkę okienną. Dobudowana została także nowa część z szatnią i toaletami oraz nastąpiło dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Rzeszowskim Domu Kultury filia Biała odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz mieści się siłownia. Organizowany jest ponadto letni i zimowy wypoczynek dla dzieci oraz imprezy i wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.